Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Prehranska dopolnila uporabljam
Od vseh prehranskih dopolnil Dr. Grandel najbolje poznam
Na podlagi lastnih izkušenj bi prehransko dopolnilo Dr. Grandel priporočil svojim prijateljem
Po pregledu predstavitve vseh prehranskih dopolnil Dr. Grandel bi se odločil/a, da preizkusim
Soglašam z zbiranjem teh podatkov in njihovo obdelavo v skladu s Politika varstva osebnih podatkov tega spletnega mesta.

Pravila nagradne igre
1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je podjetje Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 22.12.2023 do 18.6.2024 do 12.00 ure na spletni strani grandevita-shop.si.
3. Način sodelovanja v nagradni igri
Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične in polnoletne osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njihovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook in Instagram profila objavita na Facebook in spletni strani grandevita.si.
Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.
4. Žreb nagrajenca, nagradni sklad in predaja nagrade
Žrebanje nagrajenca bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.
Nagrado prejme pet (5) izžrebancev. Nagrada je: prehranska dopolnila Dr. Grandel po lastni izbiri v vrednosti 40 EUR.
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Vse obveznosti, ki izhajajo iz plačil dohodnine plača prejemnik sam.
Nagrajenec bo obveščen o nagradi z objavo na časovnici Facebook in spletni strani strani. O prevzemu nagrade se naknadno dogovori z organizatorjem. Če nagrajenec v roku 7 dni po pozivu ne odgovori in ne posreduje informacij o prevzemu nagrade, se smatra, da se nagrajenec nagradi odpove. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
5. Splošno o nagradah in nagrajencih
Rezultati so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren proizvajalec.
Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakšne koli neželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v igri.
Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-2, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-2 ter samo za namen, za katerega so pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre.
6. Reševanje pritožb
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljana.
7. Končne določbe
Pravila nagradne igre pričnejo veljati 05.05.2023. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
Datum: 15.2.2023, GRANDEVITA d.o.o.

Back to Top
Added to cart
Nakupovalna košarica
Zapri

V košarici ni izdelkov.